SCANTRADE HAR MEDLEMSKAP I INITIATIV FOR ETISK HANDEL

 

 

Etter å ha opplevd en sterk og vedvarende vekst for Scantrade, var det en helt naturlig konsekvens for Scantrade å bli medlem av Initiativ for Etisk Handel i allerede i 2004.

 

Vårt medlemskap i IEH er en god pådriver for hele tiden å ha fokus på etisk handel i hverdagen vår. Dette ser vi som helt nødvendig og svært nyttig i vår bygging av godt omdømme for våre sterke merkevarer i Scantrade.

 

IEH er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. Formålet er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

 

Les mer om organisasjonen på deres nettsider; etiskhandel.no.